dr Piotr Sierakowski
dr Piotr Sierakowski

Doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Od 2007 roku wykonywał zawód asesora sądowego, a od 2009 roku – sędziego. 

Wykładowca akdemicki z kilkuletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim. Obecnie pełni urząd notariusza oraz funkcję wykładowcy na aplikacji notarialnej w Izbie Notarialnej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie karnym i rodzinnym. Autor kilku publikacji z zakresu prawa karnego, jednego rozdziału w monografii poświęconej zagadnieniom prawa medycznego oraz rozdziału w podręczniku do psychiatrii dzieci i młodzieży, poświęconego zadaniom i roli sądu opiekuńczego.