symbol
Rebecca Schneider
Rebecca Schneider

Spiritus movens książek “Performing Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment”, “The Explicit Body in Performance” oraz “Theatre and History”, ponad 50 esejów z zakresu medioznawstwa, performance’u i teatrologii, w tym wielokrotnie nagradzanego eseju "That the Past May Yet Have Another Future: Gesture in Times of Hand Up" w Theatre Journal. Jej prace były wspierane przez Fundację Mellon, a w roku 2021 otrzymała stypendium Guggenheima za „Shoaling in the Sea of HIstory”, nadchodzący projekt dotyczący mediów i gestów.