Dotacje dla bezrobotnych - Etap 1/2

Każda osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wybrane kierunki studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego do wysokości bonu na studia. Wartość bonów na studia najczęściej oscyluje w granicach od 3000 PLN do 18000 PLN, dzięki czemu słuchacz ma możliwość realizacji nawet kilku kierunków studiów.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od wielu lat współpracuje z Urzędami Pracy w całej Polsce. Wieloletnie doświadczenie pozwala zminimalizować formalności i skrócić czas ubiegania się o dofinansowanie. Większość formalności jest uzgadnianych pomiędzy Urzędem Pracy a Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego, dzięki czemu słuchacz może skupić się wyłącznie na realizowaniu wybranych kierunków studiów objętych dofinansowaniem.

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza:


Dane osobowe:

Imię

Nazwisko

PESEL

Adres:

Miasto
Kod pocztowy
-
Ulica

Numer domu
/
Numer lokalu

Kontakt:

Numer telefonu komórkowego

Adres e-mail

Dodatkowe informacje:

Pełna nazwa urzędu pracy

Wiek

Wykształcenie