dla przyjaciół #WSKZ

Od ponad 20 lat kształcimy ludzi aktywnych zawodowo, umożliwiając im poszerzenie swoich kompetencji oraz zdobycie nowych kwalifikacji. Nasza oferta studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych jest dopasowana do aktualnych potrzeb rynku pracy, a programy dydaktyczne opieramy na najnowszych rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poznaj historię Uczelni...

02.05.2001
ZAŁOŻENIE UCZELNI
(Decyzja nr: DSW-3-0145-378/Eko/2001)
19.02.2003
ZATWIERDZENIE STATUTU UCZELNI
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19.02.2003 r. (DSW-3-4011-53ITT/03)
30.03.2012
OTRZYMANIE DECYZJI MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O BEZTERMINOWYM POZWOLENIU NA PROWADZENIE UCZELNI WYŻSZEJ
(MNiSW-DNS-WUN-6014-22775-1/AW/12)
10.07.2014
UZYSKANIE POZYTYWNEJ OPINII POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
(Uchwała nr 495/2014 z dnia 10.07.2014 r.)
12.04.2019
OTRZYMANIE CERTYFIKATU ISO 9001:2015
Nr (2659/04/2019/J/C)
23.03.2022
INTENSYWNY ROZWÓJ KADRY DYDAKTYCZNEJ
Liczba pracowników naukowych WSKZ przekroczyła 400 osób
09.06.2022
OTRZYMANIE NAJWYŻSZEJ Z PRZYZNAWANYCH OCEN OD POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
(Uchwała nr 396/2022)

...nasze uprawnienia...

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ WYŻSZYCH
#208 na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r.; nr DSW-3- 0145-378/Eko/2001
CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2015
Prowadzimy działalność oświatową zgodnie z międzynarodowymi normami oraz standardami jakości.
WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
#2.18/00009/2019 Dzięki temu, każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów studiów przez swój Urząd Pracy.
EUROPEJSKIE KWALIFIKACJE
Dyplomy i świadectwa wydawane przez naszą Uczelnię są honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Dlaczego warto wybrać WSKZ?

Edukacja
online

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna

Zatrudniamy ponad 600 wykładowców, w tym wielu znanych praktyków, którzy dbają o najwyższą jakość i aktualność przekazywanej wiedzy.

Europejski poziom wykształcenia

U nas nie spóźnisz się na egzamin czy zaliczenie, a zdobyte świadectwo lub dyplom, będą honorowane w całej Unii Europejskiej.

Atrakcyjne metody
kształcenia

Wykłady, których chętnie słuchasz, ciekawe materiały dydaktyczne i niezbędne pomoce naukowe.