Jak wyglądają studia?

Poniżej możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi organizacji studiów na naszej uczelni: zaczynając od rekrutacji, poprzez tok studiów, przebieg nauki, praktyki i na dyplomie lub świadectwie kończąc. Znajdź studia dla siebie i poznaj korzyści, jakie zyskujesz studiując razem z nami!

Rekrutacja - studia podyplomowe

 1. Proces rekrutacji zaczyna się w momencie rejestracji na studia. Można tego dokonać w momencie, gdy przy kierunku widnieje status graduate Rekrutacja otwarta.
 2. Na wybranych kierunkach liczba miejsc może być ograniczona. O przyjęciu może decydować kolejność pełnej rejestracji, w tym dokonanie opłaty za studia.
 3. Rejestracji można dokonać poprzez zakładkę Oferta, przechodząc do opisu kierunku i wybierając przycisk „Zapisz się na studia”. Należy wybrać formę płatności oraz podać dane niezbędne do procesu rekrutacji.
 4. Do wyboru są trzy formy płatności. Dokonanie pierwszej opłaty skutkuje zapisaniem się na studia w wybranym semestrze. Istnieje możliwość dołączenia do grup aktualnie realizujących kształcenie, bez oczekiwania na rozpoczęcie nowego semestru - dzięki temu można rozpocząć naukę natychmiast, a studia ukończyć szybciej!

Zalety dostępnych wariantów płatności:

Płatność za czesne
 • Liczba wpłat: 10 wpłat za całość studiów
 • Niskie czesne
 • Wygodne rozłożenie płatności w czasie
Płatność semestralna
 • Liczba wpłat jest równa liczbie semestrów
 • Wygodne rozłożenie płatności w czasie
Płatność jednorazowa
 • 1 wpłata za całość studiów
 • Brak dodatkowych kosztów
 • Najniższa cena
 1. Po dokonaniu rejestracji słuchacz otrzymuje login i hasło do indywidualnego konta na uczelnianej platformie edukacyjnej. Dane do logowania wysyłane są zarówno mailowo, jak i SMS-em.

Tok studiów - przebieg nauki

Semestry i zaliczenia

Programy kierunków są podzielone na odpowiednią ilość semestrów. W ramach każdego z nich realizowane są poszczególne tematy, przewidziane w programie studiów. Po zrealizowaniu zajęć z każdego bloku, słuchacz przystępuje do testu weryfikującego zdobytą wiedzę. Na zakończenie ostatniego semestru do zaliczenia jest test generalny, którego celem jest sprawdzenie wiedzy z całego toku studiów.

semesters

Programy kierunków są podzielone na odpowiednią ilość semestrów. W ramach każdego z nich realizowane są poszczególne tematy, przewidziane w programie studiów. Po zrealizowaniu zajęć z każdego bloku, słuchacz przystępuje do testu weryfikującego zdobytą wiedzę. Na zakończenie ostatniego semestru do zaliczenia jest test generalny, którego celem jest sprawdzenie wiedzy z całego toku studiów.

semesters
tests

Testy do przedmiotów (cząstkowe)

Każdy test cząstkowy jest testem wielokrotnego wyboru. W przypadku niezaliczenia testu cząstkowego, słuchacz zawsze może podejść do niego ponownie lub wrócić do materiałów dydaktycznych w celu dokładniejszego przyswojenia wiedzy. Kolejne podejścia do testu nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.

tests

Każdy test cząstkowy jest testem wielokrotnego wyboru. W przypadku niezaliczenia testu cząstkowego, słuchacz zawsze może podejść do niego ponownie lub wrócić do materiałów dydaktycznych w celu dokładniejszego przyswojenia wiedzy. Kolejne podejścia do testu nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.

Praktyki zawodowe

W przypadku niektórych kierunków program może obejmować konieczność realizacji praktyk zawodowych. Mają one charakter indywidualny - mogą być realizowane w dowolnym momencie przez cały tok studiów, również równolegle z częścią teoretyczną - nie narzucamy sztywnych ram czasowych! Praktyki są realizowane przez słuchacza w wybranych przez niego placówkach, zgodnych z kierunkiem kształcenia.

tests

W przypadku niektórych kierunków program może obejmować konieczność realizacji praktyk zawodowych. Mają one charakter indywidualny - mogą być realizowane w dowolnym momencie przez cały tok studiów, również równolegle z częścią teoretyczną - nie narzucamy sztywnych ram czasowych! Praktyki są realizowane przez słuchacza w wybranych przez niego placówkach, zgodnych z kierunkiem kształcenia.

tests
tests

Praca dyplomowa i świadectwo

Podczas ostatniego semestru studiów słuchacz pisze pracę dyplomową na jeden z dostępnych tematów. Po ukończonym kształceniu, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Jest ono zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

tests

Podczas ostatniego semestru studiów słuchacz pisze pracę dyplomową na jeden z dostępnych tematów. Po ukończonym kształceniu, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Jest ono zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

tests

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego?

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego?

tests

Już od ponad 20 lat wspieramy rozwój ścieżek kariery naszych studentów, pomagając im spełniać marzenia, rozwijać się i realizować ambicje zawodowe. Nasza oferta studiów jest dopasowana do aktualnych potrzeb rynku pracy, a programy dydaktyczne opieramy na najnowszych rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Korzyści z realizacji studiów podyplomowych u nas to między innymi:

możesz do nas dołączyć w dowolnym momencie, również w trakcie trwania roku akademickiego

nie musisz czekać na zebranie się odpowiedniej ilości osób, aby wybrany kierunek został otwarty

możesz realizować kilka kierunków równolegle

możliwość realizacji kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów

masz dostęp do kompleksowych materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez najwyższej klasy specjalistów i praktyków -
w tym z topowych, zagranicznych uczelni

masz dostęp do pomocy naukowych na swoim indywidualnym koncie na platformie i w każdym momencie możesz do nich wracać

Dodatkowo ukończenie studiów podyplomowych umożliwia:

 • zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy
 • nabycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu
 • rozwinięcie kompetencji, co może być podstawą do przyznania podwyżki, bądź otrzymania awansu zawodowego
 • uzyskanie pełnoprawnego i honorowanego świadectwa, wydanego przez renomowaną Uczelnię

Rekrutacja - studia licencjackie

 1. Proces rekrutacji zaczyna się w momencie rejestracji na studia. Można tego dokonać w momencie, gdy przy kierunku widnieje status graduate Rekrutacja otwarta.
 2. Na wybranych kierunkach liczba miejsc może być ograniczona. O przyjęciu może decydować kolejność pełnej rejestracji, w tym dokonanie opłaty za studia.
 3. Rejestracji można dokonać poprzez zakładkę Oferta, przechodząc do opisu kierunku i wybierając przycisk „Zapisz się na studia”. Należy wybrać formę płatności oraz podać dane niezbędne do procesu rekrutacji.
 4. Do wyboru są trzy formy płatności. Dokonanie pierwszej opłaty skutkuje zapisaniem się na studia w wybranym semestrze. Istnieje możliwość dołączenia do grup aktualnie realizujących kształcenie, bez oczekiwania na rozpoczęcie nowego semestru - dzięki temu można rozpocząć naukę natychmiast, a studia ukończyć szybciej!

Zalety dostępnych wariantów płatności:

Płatność za czesne
 • Liczba wpłat: 10 za każdy rok
 • Niskie czesne
 • Wygodne rozłożenie płatności w czasie
Płatność semestralna
 • Liczba wpłat jest równa liczbie semestrów
 • Wygodne rozłożenie płatności w czasie
Płatność jednorazowa
 • Liczba wpłat: 1 za rok
 • Brak dodatkowych kosztów
 • Najniższa cena
 1. Po dokonaniu rejestracji student otrzymuje login i hasło do indywidualnego konta na uczelnianej platformie edukacyjnej. Dane do logowania wysyłane są zarówno mailowo, jak i SMS-em.

Tok studiów - przebieg nauki

Semestry i zaliczenia

Programy kierunków są podzielone na sześć semestrów. W ramach każdego z nich realizowane są poszczególne przedmioty, przewidziane w programie studiów. Po zrealizowaniu zajęć z każdego bloku, student przystępuje do testu weryfikującego zdobytą wiedzę. Na zakończenie ostatniego semestru do zaliczenia jest test generalny, którego celem jest sprawdzenie wiedzy z całego toku studiów.

semesters

Programy kierunków są podzielone na sześć semestrów. W ramach każdego z nich realizowane są poszczególne przedmioty, przewidziane w programie studiów. Po zrealizowaniu zajęć z każdego bloku, student przystępuje do testu weryfikującego zdobytą wiedzę. Na zakończenie ostatniego semestru do zaliczenia jest test generalny, którego celem jest sprawdzenie wiedzy z całego toku studiów.

semesters
tests

Testy do przedmiotów (cząstkowe)

Każdy test cząstkowy jest testem wielokrotnego wyboru. W przypadku niezaliczenia testu cząstkowego, student zawsze może podejść do niego ponownie lub wrócić do materiałów dydaktycznych w celu dokładniejszego przyswojenia wiedzy. Kolejne podejścia do testu nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.

tests

Każdy test cząstkowy jest testem wielokrotnego wyboru. W przypadku niezaliczenia testu cząstkowego, student zawsze może podejść do niego ponownie lub wrócić do materiałów dydaktycznych w celu dokładniejszego przyswojenia wiedzy. Kolejne podejścia do testu nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.

Praktyki zawodowe

W przypadku studiów licencjackich program obejmuje konieczność realizacji praktyk zawodowych. Mają one charakter indywidualny - mogą przebiegać w dowolnym momencie w danym semestrze, również równolegle z częścią teoretyczną - nie narzucamy sztywnych ram czasowych! Praktyki są realizowane przez studenta w wybranych przez niego placówkach, zgodnych z kierunkiem kształcenia.

tests

W przypadku studiów licencjackich program obejmuje konieczność realizacji praktyk zawodowych. Mają one charakter indywidualny - mogą przebiegać w dowolnym momencie w danym semestrze, również równolegle z częścią teoretyczną - nie narzucamy sztywnych ram czasowych! Praktyki są realizowane przez studenta w wybranych przez niego placówkach, zgodnych z kierunkiem kształcenia.

tests
tests

Wybór specjalności

Specjalność w ramach danego kierunku wybierana jest na trzecim semestrze kształcenia. Przedmioty specjalnościowe przewidziane w programie są realizowane na semestrach 4-6. Możliwe jest również studiowanie kilku specjalności!

tests

Specjalność w ramach danego kierunku wybierana jest na trzecim semestrze kształcenia. Przedmioty specjalnościowe przewidziane w programie są realizowane na semestrach 4-6. Możliwe jest również studiowanie kilku specjalności!

Dyplom

Po ukończonym kształceniu, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego student otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia. Wydawany jest on na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. i zawiera znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dzięki temu nasz absolwent otrzymuje kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej - zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych.

tests

Po ukończonym kształceniu, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego student otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia. Wydawany jest on na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. i zawiera znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dzięki temu nasz absolwent otrzymuje kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej - zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych.

tests
tests

Dlaczego warto studiować na naszej Uczelni?

Dlaczego warto studiować na naszej Uczelni?

tests

Już od ponad 20 lat wspieramy rozwój ścieżek kariery naszych studentów, pomagając im spełniać marzenia, rozwijać się i realizować ambicje zawodowe. Nasza oferta studiów jest dopasowana do aktualnych potrzeb rynku pracy, a programy dydaktyczne opieramy na najnowszych rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Korzyści z realizacji studiów licencjackich u nas to między innymi:

możesz do nas dołączyć w dowolnym momencie, również w trakcie trwania roku akademickiego

nie musisz czekać na zebranie się odpowiedniej ilości osób, aby wybrany kierunek został otwarty

możesz realizować kilka kierunków równolegle

możliwość realizacji kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów

masz dostęp do kompleksowych materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez najwyższej klasy specjalistów i praktyków -
w tym z topowych, zagranicznych uczelni

masz dostęp do pomocy naukowych na swoim indywidualnym koncie na platformie i w każdym momencie możesz do nich wracać

Dodatkowo ukończenie studiów licencjackich umożliwia:

 • zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy
 • nabycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu
 • rozwinięcie kompetencji, co może być podstawą do przyznania podwyżki, bądź otrzymania awansu zawodowego
 • uzyskanie pełnoprawnego i honorowanego dyplomu, wydanego przez renomowaną Uczelnię

Rekrutacja - studia magisterskie

 1. Proces rekrutacji zaczyna się w momencie rejestracji na studia. Można tego dokonać w momencie, gdy przy kierunku widnieje status graduate Rekrutacja otwarta.
 2. Na wybranych kierunkach ilość miejsc może być ograniczona. O przyjęciu może decydować kolejność pełnej rejestracji, w tym dokonanie opłaty za studia.
 3. Rejestracji można dokonać poprzez zakładkę Oferta, przechodząc do opisu kierunku i wybierając przycisk „Zapisz się na studia”. Należy wybrać formę płatności oraz podać dane niezbędne do procesu rekrutacji.
 4. Do wyboru są trzy formy płatności. Dokonanie pierwszej opłaty skutkuje zapisaniem się na studia w wybranym semestrze. Istnieje możliwość dołączenia do grup aktualnie realizujących kształcenie, bez oczekiwania na rozpoczęcie nowego semestru - dzięki temu można rozpocząć naukę natychmiast, a studia ukończyć szybciej!

Zalety dostępnych wariantów płatności:

Płatność za czesne
 • Liczba wpłat: 10 za każdy rok
 • Niskie czesne
 • Wygodne rozłożenie płatności w czasie
Płatność semestralna
 • Liczba wpłat jest równa liczbie semestrów
 • Wygodne rozłożenie płatności w czasie
Płatność jednorazowa
 • Liczba wpłat: 1 za rok
 • Brak dodatkowych kosztów
 • Najniższa cena
 1. Po dokonaniu rejestracji student otrzymuje login i hasło do indywidualnego konta na uczelnianej platformie edukacyjnej. Dane do logowania wysyłane są zarówno mailowo, jak i SMS-em.

Tok studiów - przebieg nauki

Semestry i zaliczenia

Programy kierunków są podzielone na cztery semestry. W ramach każdego z nich realizowane są poszczególne przedmioty, przewidziane w programie studiów. Po zrealizowaniu zajęć z każdego bloku, student przystępuje do testu weryfikującego zdobytą wiedzę. Na zakończenie ostatniego semestru do zaliczenia jest egzamin dyplomowy w postaci testu generalnego, którego celem jest sprawdzenie wiedzy z całego toku studiów.

semesters

Programy kierunków są podzielone na cztery semestry. W ramach każdego z nich realizowane są poszczególne przedmioty, przewidziane w programie studiów. Po zrealizowaniu zajęć z każdego bloku, student przystępuje do testu weryfikującego zdobytą wiedzę. Na zakończenie ostatniego semestru do zaliczenia jest egzamin dyplomowy w postaci testu generalnego, którego celem jest sprawdzenie wiedzy z całego toku studiów.

semesters
tests

Testy do przedmiotów (cząstkowe)

Każdy test cząstkowy jest testem wielokrotnego wyboru. W przypadku niezaliczenia testu cząstkowego, student zawsze może podejść do niego ponownie lub wrócić do materiałów dydaktycznych w celu dokładniejszego przyswojenia wiedzy. Kolejne podejścia do testu nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.

tests

Każdy test cząstkowy jest testem wielokrotnego wyboru. W przypadku niezaliczenia testu cząstkowego, student zawsze może podejść do niego ponownie lub wrócić do materiałów dydaktycznych w celu dokładniejszego przyswojenia wiedzy. Kolejne podejścia do testu nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.

Praktyki zawodowe

W przypadku studiów magisterskich program obejmuje konieczność realizacji praktyk zawodowych. Mają one charakter indywidualny - mogą przebiegać w dowolnym momencie w danym semestrze, również równolegle z częścią teoretyczną - nie narzucamy sztywnych ram czasowych! Praktyki są realizowane przez studenta w wybranych przez niego placówkach, zgodnych z kierunkiem kształcenia.

tests

W przypadku studiów magisterskich program obejmuje konieczność realizacji praktyk zawodowych. Mają one charakter indywidualny - mogą przebiegać w dowolnym momencie w danym semestrze, również równolegle z częścią teoretyczną - nie narzucamy sztywnych ram czasowych! Praktyki są realizowane przez studenta w wybranych przez niego placówkach, zgodnych z kierunkiem kształcenia.

tests
tests

Wybór specjalności

Specjalność w ramach danego kierunku wybierana jest na pierwszym semestrze kształcenia. Przedmioty specjalnościowe przewidziane w programie są realizowane na semestrach 2-4. Możliwe jest również studiowanie kilku specjalności!

tests

Specjalność w ramach danego kierunku wybierana jest na pierwszym semestrze kształcenia. Przedmioty specjalnościowe przewidziane w programie są realizowane na semestrach 2-4. Możliwe jest również studiowanie kilku specjalności!

Praca magisterska i dyplom

Na trzecim semestrze student wybiera temat pracy magisterskiej, a przez cały proces jej pisania jest informowany o istotnych kwestiach, niezbędnych do prawidłowego utworzenia pracy. Po ukończonym kształceniu, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego student otrzymuje dyplom ukończenia studiów II stopnia. Wydawany jest on na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. i zawiera znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dzięki temu nasz absolwent otrzymuje kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej - zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych.

tests

Na trzecim semestrze student wybiera temat pracy magisterskiej, a przez cały proces jej pisania jest informowany o istotnych kwestiach, niezbędnych do prawidłowego utworzenia pracy. Po ukończonym kształceniu, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego student otrzymuje dyplom ukończenia studiów II stopnia. Wydawany jest on na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. i zawiera znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dzięki temu nasz absolwent otrzymuje kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej - zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych.

tests
tests

Dlaczego warto studiować na naszej Uczelni?

Dlaczego warto studiować na naszej Uczelni?

tests

Już od ponad 20 lat wspieramy rozwój ścieżek kariery naszych studentów, pomagając im spełniać marzenia, rozwijać się i realizować ambicje zawodowe. Nasza oferta studiów jest dopasowana do aktualnych potrzeb rynku pracy, a programy dydaktyczne opieramy na najnowszych rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Korzyści z realizacji studiów magisterskich u nas to między innymi:

możesz do nas dołączyć w dowolnym momencie, również w trakcie trwania roku akademickiego

nie musisz czekać na zebranie się odpowiedniej ilości osób, aby wybrany kierunek został otwarty

możesz realizować kilka kierunków równolegle

możliwość realizacji kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów

masz dostęp do kompleksowych materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez najwyższej klasy specjalistów i praktyków -
w tym z topowych, zagranicznych uczelni

masz dostęp do pomocy naukowych na swoim indywidualnym koncie na platformie i w każdym momencie możesz do nich wracać

Dodatkowo ukończenie studiów magisterskich umożliwia:

 • zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy
 • nabycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu
 • rozwinięcie kompetencji, co może być podstawą do przyznania podwyżki, bądź otrzymania awansu zawodowego
 • uzyskanie pełnoprawnego i honorowanego dyplomu, wydanego przez renomowaną Uczelnię

Rekrutacja - jednolite studia magisterskie

 1. Proces rekrutacji zaczyna się w momencie rejestracji na studia. Można tego dokonać, gdy przy kierunku widnieje status graduate Rekrutacja otwarta.
 2. Na wybranych kierunkach liczba miejsc może być ograniczona. O przyjęciu może decydować kolejność pełnej rejestracji, w tym dokonanie opłaty za studia.
 3. Rejestracji można dokonać poprzez zakładkę Oferta lub na stronie głównej poprzez kafelek Jednolite studia magisterskie, przechodząc do opisu kierunku i wybierając przycisk „Zapisz się na studia”. Należy wybrać formę płatności oraz podać dane niezbędne do procesu rekrutacji.
 4. Do wyboru są trzy formy płatności. Dokonanie pierwszej opłaty skutkuje zapisaniem się na studia w wybranym semestrze.

Zalety dostępnych wariantów płatności:

Płatność za czesne
 • Liczba wpłat: 10 za każdy rok
 • Niskie czesne
 • Wygodne rozłożenie płatności w czasie
Płatność semestralna
 • Liczba wpłat jest równa liczbie semestrów
 • Wygodne rozłożenie płatności w czasie
Płatność jednorazowa
 • Liczba wpłat: 1 za rok
 • Brak dodatkowych kosztów
 • Najniższa cena
 1. Po dokonaniu rejestracji student otrzymuje login i hasło do indywidualnego konta na uczelnianej platformie edukacyjnej. Dane do logowania wysyłane są zarówno mailowo, jak i SMS-em.

Tok studiów - przebieg nauki

Semestry i zaliczenia

Programy kierunków są podzielone na dziesięć semestrów. W ramach każdego z nich realizowane są poszczególne przedmioty, przewidziane w programie studiów. Po zrealizowaniu zajęć z każdego bloku, student przystępuje do testu weryfikującego zdobytą wiedzę. Na zakończenie ostatniego semestru do zaliczenia jest test generalny, którego celem jest sprawdzenie wiedzy z całego toku studiów.

semesters

Programy kierunków są podzielone na dziesięć semestrów. W ramach każdego z nich realizowane są poszczególne przedmioty, przewidziane w programie studiów. Po zrealizowaniu zajęć z każdego bloku, student przystępuje do testu weryfikującego zdobytą wiedzę. Na zakończenie ostatniego semestru do zaliczenia jest test generalny, którego celem jest sprawdzenie wiedzy z całego toku studiów.

semesters
tests

Testy do przedmiotów (cząstkowe)

Każdy test cząstkowy jest testem wielokrotnego wyboru. W przypadku niezaliczenia testu cząstkowego, student zawsze może podejść do niego ponownie lub wrócić do materiałów dydaktycznych w celu dokładniejszego przyswojenia wiedzy. Kolejne podejścia do testu nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.

tests

Każdy test cząstkowy jest testem wielokrotnego wyboru. W przypadku niezaliczenia testu cząstkowego, student zawsze może podejść do niego ponownie lub wrócić do materiałów dydaktycznych w celu dokładniejszego przyswojenia wiedzy. Kolejne podejścia do testu nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.

Praktyki zawodowe

W przypadku studiów jednolitych magisterskich program obejmuje konieczność realizacji praktyk zawodowych. Mają one charakter indywidualny - mogą przebiegać
w dowolnym momencie w danym semestrze
, również równolegle z częścią teoretyczną - nie narzucamy sztywnych ram czasowych! Praktyki są realizowane przez studenta w wybranych przez niego placówkach, zgodnych z kierunkiem kształcenia.

tests

W przypadku studiów jednolitych magisterskich program obejmuje konieczność realizacji praktyk zawodowych. Mają one charakter indywidualny - mogą przebiegać w dowolnym momencie w danym semestrze, również równolegle z częścią teoretyczną - nie narzucamy sztywnych ram czasowych! Praktyki są realizowane przez studenta w wybranych przez niego placówkach, zgodnych z kierunkiem kształcenia.

tests
tests

Wybór specjalności

Specjalność w ramach danego kierunku wybierana jest na drugim semestrze kształcenia. Przedmioty specjalnościowe przewidziane w programie są realizowane na semestrach 3-10. Możliwe jest również studiowanie kilku specjalności!

tests

Specjalność w ramach danego kierunku wybierana jest na drugim semestrze kształcenia. Przedmioty specjalnościowe przewidziane w programie są realizowane na semestrach 3-10. Możliwe jest również studiowanie kilku specjalności!

Praca magisterska i dyplom

Na siódmym semestrze student wybiera temat pracy magisterskiej, a przez cały proces jej pisania jest informowany o istotnych kwestiach, niezbędnych do prawidłowego utworzenia pracy. Po ukończonym kształceniu, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego student otrzymuje dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich. Wydawany jest on na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. i zawiera znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dzięki temu nasz absolwent otrzymuje kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej - zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych.

tests

Na siódmym semestrze student wybiera temat pracy magisterskiej, a przez cały proces jej pisania jest informowany o istotnych kwestiach, niezbędnych do prawidłowego utworzenia pracy. Po ukończonym kształceniu, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego student otrzymuje dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich. Wydawany jest on na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. i zawiera znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust.4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dzięki temu nasz absolwent otrzymuje kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej - zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych.

tests
tests

Dlaczego warto studiować na naszej Uczelni?

Dlaczego warto studiować na naszej Uczelni?

tests

Już od ponad 20 lat wspieramy rozwój ścieżek kariery naszych studentów, pomagając im spełniać marzenia, rozwijać się i realizować ambicje zawodowe. Nasza oferta studiów jest dopasowana do aktualnych potrzeb rynku pracy, a programy dydaktyczne opieramy na najnowszych rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Korzyści z realizacji jednolitych studiów magisterskich u nas to między innymi:

możesz do nas dołączyć w dowolnym momencie, również w trakcie trwania roku akademickiego

nie musisz czekać na zebranie się odpowiedniej ilości osób, aby wybrany kierunek został otwarty

możesz realizować kilka kierunków równolegle

możliwość realizacji kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów

masz dostęp do kompleksowych materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez najwyższej klasy specjalistów i praktyków -
w tym z topowych, zagranicznych uczelni

masz dostęp do pomocy naukowych na swoim indywidualnym koncie na platformie i w każdym momencie możesz do nich wracać

Dodatkowo ukończenie jednolitych studiów magisterskich umożliwia:

 • zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy
 • nabycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu
 • rozwinięcie kompetencji, co może być podstawą do przyznania podwyżki, bądź otrzymania awansu zawodowego
 • uzyskanie pełnoprawnego i honorowanego dyplomu, wydanego przez renomowaną Uczelnię