Referencje i opinie


Najlepszym potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego są liczne referencje i podziękowania od instytucji państwowych i prywatnych. Największą dumę wśród kadry budzi moment, gdy absolwenci zdobywają nowe kwalifikacje i rozwijają się zawodowo, dzięki studiom podyplomowym, ukończonym na WSKZ.

Wśród jednostek, które podjęły współpracę z Uczelnią, znajdują się m.in.:

  • urzędy pracy,
  • szkoły, przedszkola i żłobki,
  • przychodnie i szpitale,
  • fundacje,
  • domy kultury,
  • przedsiębiorstwa państwowe i prywatne.

Wykładowcy WSKZ dziękują za wszystkie opinie oraz wyrazy doceniania ich pracy.
Fundacja "Wróć" w Stegnie


Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy


Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie


Szkoła Podstawowa "Tęcza" w Zgorzelcu


Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach


Fundacja "Elf" w Mrągowie


Szkoła Podstawowa w Śmignie


Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach


Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kudowie Zdroju


Octopus Warsaw Sp. z o.o. w Warszawie


Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga Włodawa


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku


Chrześcijańska Szkoła Montessori w Gdańsku


Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach


Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rychłocicach


Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie


II Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku


Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Pyrzycach


Przedszkole Niepubliczne "Tika" z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu


Zespół Szkół w Rzepinie


Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych w Stoczku


Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie


Szkoła Podstawowa nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie


Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Postronna, Byszów, Kępie w Koprzywnicy


Szkoła Techniczna BZDZ w Chełmnie


Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach


Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Barbara" AK w Pawęzowie


Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzegu


Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju