KLIKNIJ I SPRAWDŹ LETNIE RABATY

Studia podyplomowe WSKZ

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów podyplomowych.
Psychologia - kierunki studiów podyplomowych online

Psychologia

Studia podyplomowe z kategorii

PSYCHOLOGIA

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• diagnostyki zachowań i procesów psychicznych
• prowadzenia terapii psychologicznej w zależności od indywidualnych potrzeb klienta
• udzielania wsparcia w procesie rozwoju i zmian
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Pedagogika - kierunki studiów podyplomowych online

Pedagogika

Studia podyplomowe z kategorii

PEDAGOGIKA

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• prawidłowego i integralnego wychowania człowieka
• wspomagania procesu edukacyjnego dziecka
• doradztwa zawodowego i zarządzania oświatą
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Prawo - kierunki studiów podyplomowych online

Prawo

Studia podyplomowe z kategorii

PRAWO

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• interpretacji przepisów prawa
• stosowania w praktyce przepisów prawa
• udzielania porad prawnych
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Dietetyka - kierunki studiów podyplomowych online

Dietetyka

Studia podyplomowe z kategorii

DIETETYKA

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• poradnictwa żywieniowego
• opracowywania planów terapii żywieniowej
• nadzorowania bezpieczeństwa i jakości pożywienia
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Sport - kierunki studiów podyplomowych online

Sport

Studia podyplomowe z kategorii

SPORT

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• prowadzenia zajęć sportowych i tanecznych
• organizacji i zarządzania obiektami sportowymi
• samodzielnego funkcjonowania na rynku sportu
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Finanse i rachunkowość - kierunki studiów podyplomowych online

Finanse i rachunkowość

Studia podyplomowe z kategorii

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• prowadzenia rozliczeń finansowych w przedsiębiorstwach
• dokonywanie zapisów księgowych zgodnie z obowiązującym prawem
• zarządzania finansami w firmie
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Bezpieczeństwo - kierunki studiów podyplomowych online

Bezpieczeństwo

Studia podyplomowe z kategorii

BEZPIECZEŃSTWO

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową
• stosowania procedur bezpiecznego obrotu dokumentacją
• nadzorowania systemów bezpieczeństwa
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Zdrowie i kosmetologia - kierunki studiów podyplomowych online

Zdrowie i kosmetologia

Studia podyplomowe z kategorii

ZDROWIE I KOSMETOLOGIA

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• czynności pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających
• stosowania zasad BHP i norm prawnych w działalności leczniczej
• indywidualnego postępowania z pacjentem
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
IT - kierunki studiów podyplomowych online

IT

Studia podyplomowe z kategorii

IT

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• programowania aplikacji internetowych i mobilnych
• administrowania sieciami komputerowymi i analizowania danych
• testowania oprogramowania
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
MBA - kierunki studiów podyplomowych online

MBA

Studia podyplomowe z kategorii

MBA

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• szeroko pojętych kompetencji menadżerskich
• zarządzania oraz przywództwa kierownictwa
• koordynacji działalności menadżerskiej
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Zarządzanie - kierunki studiów podyplomowych online

Zarządzanie

Studia podyplomowe z kategorii

ZARZĄDZANIE

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• wspierania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
• planowania i kontrolowania pracy uczestników organizacji
• umiejętności osiągania założonych celów firmy
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Marketing - kierunki studiów podyplomowych online

Marketing

Studia podyplomowe z kategorii

MARKETING

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• stosowania nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych
• opracowywania strategii marketingowych
• skutecznej komunikacji i kreowania wizerunku
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Biznes - kierunki studiów podyplomowych online

Biznes

Studia podyplomowe z kategorii

BIZNES

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• uruchamiania nowych przedsięwzięć
• zarządzania łańcuchem logistycznym oraz zasobami ludzkimi
• negocjacji, przywództwa i coachingu
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Nieruchomości - kierunki studiów podyplomowych online

Nieruchomości

Studia podyplomowe z kategorii

NIERUCHOMOŚCI

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• zarządzania i wyceny nieruchomości
• projektowania i aranżacji wnętrz
• stosowania prawa budowlanego
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Inne kierunki studiów podyplomowych online

Inne

Studia podyplomowe z kategorii

INNE

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej
• zarządzania oraz sprzedaży usług i produktów
• nadzorowania procesów administracyjnych
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Ładowanie

Ładowanie...Stały rozwój i pozyskiwanie nowych kompetencji to dzisiaj nie tylko trend - dodatkowe kwalifikacje zwiększają możliwości na rynku pracy, dając możliwość szerszego wyboru i rozwoju kariery w obszarach, które najbardziej nas interesują. Studia podyplomowe pozwalają na uzyskanie wiedzy specjalistycznej potwierdzonej dyplomem, jednak nie bez znaczenia jest tu również rozwój osobisty.

Studia podyplomowe - kierunki

Decydując się na dalsze kształcenie i podjęcie studiów podyplomowych, słuchacz może wybierać spośród wielu kierunków - zgodnie z jego potrzebami czy zainteresowaniami. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w swojej ofercie studiów podyplomowych online posiada zróżnicowany wybór kierunków w aż 12 kategoriach, z których może skorzystać każdy absolwent studiów wyższych:

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Prawo
 • Dietetyka
 • Sport
 • Bezpieczeństwo
 • IT
 • Zarządzanie
 • Biznes
 • Inne kategorie

 • Finanse i Rachunkowość
 • Zdrowie
 • MBA
 • Marketing
 • Nieruchomości

Każda z kategorii to od kilku do kilkunastu kierunków, powstałych zgodnie z preferencjami nie tylko studentów, ale i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Studia podyplomowe skierowane więc są do wszystkich osób, które chcą poszerzać swoje kompetencje, uzyskać nowe kwalifikacje oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Studia podyplomowe online - jak studiujemy?

Podyplomowe studia to forma kształcenia, która jest przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie wyższe - co najmniej I stopnia. Niektóre z kierunków mogą wymagać dyplomu ukończenia studiów stopnia II, jednakże studia podyplomowe po licencjacie są jak najbardziej możliwe.


Najczęściej studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry - w zależności od kierunku i zakresu materiału, który został przewidziany na naukę; jest to więc stosunkowo szybka forma zwiększenia kwalifikacji, pozyskania nowych kompetencji czy możliwości przekwalifikowania. Wystarczy wybrać kierunek, aby w wygodny sposób rozwijać swoje umiejętności i wiedzę.

Dlaczego to jest tak wygodne?

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia podyplomowe przez Internet. To idealna forma nauki dla tych, którym różnego rodzaju ograniczenia nie pozwalają na regularne uczestniczenie w zjazdach na uczelni, ale nie tylko - osoby, które cenią sobie niezależność i preferują samodzielnie dobierać czas nauki, również skorzystają studiując podyplomowe online, podobnie jak i osoby aktywne zawodowo. Nasi słuchacze mogą zdobywać kwalifikacje z dowolnego i miejsca i o wybranej przez siebie porze - wystarczy tylko dostęp do internetu. Łącząc się z dedykowaną platformą, znajdą tam wszystkie niezbędne materiały potrzebne do nauki i zaliczania kolejnych semestrów - bez czasochłonnych i kosztownych dojazdów na uczelnię. Dodatkową zaletą, jaką wykazują studia online podyplomowe, jest możliwość nauki we własnym tempie, co pozwala na swobodę i łatwiejsze organizowanie swojego czasu - same korzyści!

Indywidualne kształcenie - tak, jak chcesz

Studia podyplomowe online są nastawione na kształcenie indywidualne - słuchacz sam wybiera czas i miejsce nauki oraz ilość jednorazowo realizowanego materiału. Na platformie online - w indywidualnie utworzonym panelu studenta, znajdują się wszystkie niezbędne materiały: prezentacje, wykłady, testy czy ćwiczenia. Dostęp do panelu jest nieograniczony przez cały okres kształcenia.


Nasza Uczelnia spełnia zarówno wewnętrzne, jaki zewnętrzne standardy nauczania; posiadamy liczne akredytacje oraz certyfikat ISO 9001:2015, potwierdzający jakość i skuteczność naszych metod nauczania. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego). Wydawane dokumenty podyplomowych online nie zawierają informacji o metodzie kształcenia za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.