Studia podyplomowe WSKZ

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.
Psychologia - kierunki studiów podyplomowych online

Psychologia

Studia podyplomowe z kategorii

PSYCHOLOGIA

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• diagnostyki zachowań i procesów psychicznych
• prowadzenia terapii psychologicznej w zależności od indywidualnych potrzeb klienta
• udzielania wsparcia w procesie rozwoju i zmian
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Pedagogika - kierunki studiów podyplomowych online

Pedagogika

Studia podyplomowe z kategorii

PEDAGOGIKA

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• prawidłowego i integralnego wychowania człowieka
• wspomagania procesu edukacyjnego dziecka
• doradztwa zawodowego i zarządzania oświatą
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Prawo - kierunki studiów podyplomowych online

Prawo

Studia podyplomowe z kategorii

PRAWO

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• interpretacji przepisów prawa
• stosowania w praktyce przepisów prawa
• udzielania porad prawnych
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Dietetyka - kierunki studiów podyplomowych online

Dietetyka

Studia podyplomowe z kategorii

DIETETYKA

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• poradnictwa żywieniowego
• opracowywania planów terapii żywieniowej
• nadzorowania bezpieczeństwa i jakości pożywienia
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Sport - kierunki studiów podyplomowych online

Sport

Studia podyplomowe z kategorii

SPORT

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• prowadzenia zajęć sportowych i tanecznych
• organizacji i zarządzania obiektami sportowymi
• samodzielnego funkcjonowania na rynku sportu
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Finanse i rachunkowość - kierunki studiów podyplomowych online

Finanse i rachunkowość

Studia podyplomowe z kategorii

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• prowadzenia rozliczeń finansowych w przedsiębiorstwach
• dokonywanie zapisów księgowych zgodnie z obowiązującym prawem
• zarządzania finansami w firmie
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Bezpieczeństwo - kierunki studiów podyplomowych online

Bezpieczeństwo

Studia podyplomowe z kategorii

BEZPIECZEŃSTWO

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową
• stosowania procedur bezpiecznego obrotu dokumentacją
• nadzorowania systemów bezpieczeństwa
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Zdrowie - kierunki studiów podyplomowych online

Zdrowie

Studia podyplomowe z kategorii

ZDROWIE

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• czynności pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających
• stosowania zasad BHP i norm prawnych w działalności leczniczej
• indywidualnego postępowania z pacjentem
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
IT - kierunki studiów podyplomowych online

IT

Studia podyplomowe z kategorii

IT

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• programowania aplikacji internetowych i mobilnych
• administrowania sieciami komputerowymi i analizowania danych
• testowania oprogramowania
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
MBA - kierunki studiów podyplomowych online

MBA

Studia podyplomowe z kategorii

MBA

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• szeroko pojętych kompetencji menadżerskich
• zarządzania oraz przywództwa kierownictwa
• koordynacji działalności menadżerskiej
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Zarządzanie - kierunki studiów podyplomowych online

Zarządzanie

Studia podyplomowe z kategorii

ZARZĄDZANIE

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• wspierania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
• planowania i kontrolowania pracy uczestników organizacji
• umiejętności osiągania założonych celów firmy
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Marketing - kierunki studiów podyplomowych online

Marketing

Studia podyplomowe z kategorii

MARKETING

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• stosowania nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych
• opracowywania strategii marketingowych
• skutecznej komunikacji i kreowania wizerunku
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Biznes - kierunki studiów podyplomowych online

Biznes

Studia podyplomowe z kategorii

BIZNES

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• uruchamiania nowych przedsięwzięć
• zarządzania łańcuchem logistycznym oraz zasobami ludzkimi
• negocjacji, przywództwa i coachingu
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Nieruchomości - kierunki studiów podyplomowych online

Nieruchomości

Studia podyplomowe z kategorii

NIERUCHOMOŚCI

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• zarządzania i wyceny nieruchomości
• projektowania i aranżacji wnętrz
• stosowania prawa budowlanego
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Inne kierunki studiów podyplomowych online

Inne

Studia podyplomowe z kategorii

INNE

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej
• zarządzania oraz sprzedaży usług i produktów
• nadzorowania procesów administracyjnych
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Ładowanie

Ładowanie...