Inne - Studia podyplomowe

Powrót do kategorii studiów podyplomowych
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.
wyszukiwanie w kategorii: Inne
Powrót do wszystkich kategorii studiów podyplomowych
Ładowanie

Ładowanie...

INNE


Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych) - 350 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych (dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych) - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Rolnictwo z instrukcją zakupu i przekształcenia ziemi (dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych) - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Doradztwo rolnicze (dla absolwentów kierunków nierolniczych) - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Ogrodnictwo - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kształtowanie, projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni - 370 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Florystyka - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Architektura krajobrazu (2 sem) - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Architektura krajobrazu (4 sem) - 600 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Ochrona środowiska - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Odnawialne Źródła Energii i gospodarka odpadami - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Turystyka i rekreacja - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Hotelarstwo i gastronomia - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zamówienia publiczne - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Administracja rządowa i samorządowa - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zatrudnianie cudzoziemców oraz pośrednictwo pracy - 300 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Agent celny - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Fotografia (podróżnicza, reportażowa i dokumentalna) - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dziennikarstwo i Public Relations - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Energetyka - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Transport i spedycja certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Menedżer jakości - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Polityka społeczna - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Administracja publiczna - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Ekspertyza i rekonstrukcja wypadku drogowego - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Negocjacje kryzysowe i policyjne - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Geologia w praktyce i administracji - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Behawiorystyka zwierząt - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kynologia - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kynoterapeuta - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych (tłumaczenia specjalistyczne: tłumaczenie poświadczone, sądowe i prawnicze) - 500 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Praca socjalna na rzecz imigrantów/uchodźców - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Fryzjerstwo i stylizacja z elementami trychologii - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pośrednictwo pracy - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta