KLIKNIJ I SPRAWDŹ LETNIE RABATY

Prawo - Studia podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.
wyszukiwanie w kategorii: Prawo
Ładowanie

Ładowanie...Studiowanie prawa niezmiennie cieszy się powodzeniem, zaś wiedza zdobywana podczas studiów prawniczych uchodzi za cenną i prestiżową. Studia podyplomowe Prawo pozwalają na pogłębienie posiadanej już wiedzy, wyspecjalizowanie się w konkretnym obszarze prawnym bądź też uzyskanie kompetencji znacznie podnoszących wartość kandydata na rynku pracy -  również w aktualnie wykonywanym zawodzie, niekoniecznie prawniczym.

Prawo: studia, które dają mocne kompetencje

Programy studiów podyplomowych z obszaru prawa na WSKZ dopasowane są do potrzeb rynku pracy i w znaczący sposób podnoszą kwalifikacje pracowników, zwiększając ich kompetencje oraz możliwości na dynamicznym rynku pracy. Studia prawnicze skierowane są do osób, które chcą wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie prawnej, zdobyć nowe umiejętności oraz rozwijać swoje zainteresowania. Prawo realizowane podyplomowo będzie również idealne dla osób wykonujących lub chcących zawodowo realizować się w ramach wolnych zawodów prawniczych.

Absolwenci studiów podyplomowych Prawo na WSKZ są gotowi do podjęcia pracy zawodowej m.in. w takich obszarach, jak:

  • administracja państwowa i samorządowa,

  • instytucje administracji europejskiej,

  • własna działalność gospodarcza (doradztwo),

  • działy prawne, analityczne i usługowe w biznesie, korporacjach czy bankach,

  • organizacje pozarządowe, fundacje,

  • kluczowe stanowiska w służbie publicznej (ABW, CBA , AW, WP, Policja).

Prawo online - czego uczymy?

Prawo studia podyplomowe na WSKZ to szeroki wybór kierunków obejmujących różne dyscypliny prawa, pozwalając na nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu.

W zależności od wybranego kierunku, bogata baza przedmiotów specjalnościowych w pełni wyposaży naszych słuchaczy w niezbędną wiedzę prawniczą, pozwalając im również zdobyć wysoko cenione umiejętności z zakresu technik negocjacyjnych, komunikacji oraz psychologii. Co jeszcze?

  • umiejętność identyfikowania obszarów działań, które podlegają regulacjom prawnym,

  • umiejętność analizy, interpretacji i klasyfikacji działań prowadzących do określonych konsekwencji prawnych, używając krytycznych danych,

  • umiejętność stosowania przepisów prawa do konkretnych sytuacji,

  • umiejętność sprawnego doboru argumentów, które pomogą przekonywać innych do swoich racji.


Studia podyplomowe Prawo są przygotowywane w taki sposób, aby słuchacz - poznając kluczowe regulacje prawne - nabył umiejętność praktycznego stosowania określonych narzędzi prawnych. 

Prawo studia podyplomowe to studia dla Ciebie!

Prawo studia adresowane są zarówno do absolwentów prawa i administracji, jak i słuchaczy, którzy nie posiadają szczegółowej wiedzy z zakresu nauk prawnych. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia podyplomowe w formie kształcenia, jaką jest nauka online - dzięki nowoczesnym rozwiązaniom edukacyjnym Uczelnia może zapewnić realizację programu studiów, równocześnie nie tracąc na ich jakości. Pozwalają w wygodny i elastyczny sposób połączyć naukę z pracą lub innymi zobowiązaniami, by móc rozwijać pasje, zdobywać nowe kompetencje, kwalifikacje i konkurencyjność na rynku pracy.