dr Marta Ziółkowska-Klinkosz
dr Marta Ziółkowska-Klinkosz

Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystentka, a następnie adiunktka w Zakładzie Mikrobiologii Jamy Ustnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektorki w Zarządzie Zlewni w Koszalinie - Wody Polskie. Aktywna uczestniczka licznych szkoleń i konferencji naukowych.