mgr Katarzyna Gładyś
mgr Katarzyna Gładyś

Doktorantka Zakładu Biochemii Żywienia przy Katedrze Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalistka w dziedzinie żywienia oraz dietetyki, wykładowczyni akademicka. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące m.in. żywienia osób starszych, dietetyki sportowej czy żywienia niemowląt. Została wyróżniona takimi nagrodami jak Grant Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Swoje doświadczenie kliniczne zdobywa w czynnej współpracy z gabinetami dietetycznymi oraz specjalistycznymi gabinetami lekarskimi. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół dietetyki klinicznej, chemii i biochemii żywności. Wiedzę dydaktyczno-naukową wykorzystuje, prowadząc wykłady, szkolenia oraz zajęcia akademickie.