prof. dr hab. Elżbieta Czykwin
prof. dr hab. Elżbieta Czykwin

Profesor nauk społecznych, habilitacja w zakresie socjologii. Specjalistka w zakresie pedagogiki i socjologii.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca akademicki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym książek i artykułów. Prelegentka wielu konferencji.

Członek stowarzyszeń naukowych, między innymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Academy of National Minorities’ Research, International Training Centre of Human Rights and Peace Teaching (CIFEDHOP), International Associacion for Cross-Cultural Psychology (IACCP) z siedzibą w Melbourne (USA). Współpracuje z Wolfson College Cambridge University (GB). Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji Wydziału Pedagogiki ChAT.

Laureatka wielu nagród, w tym Ogólnopolskiej Nagrody Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk, nagród naukowych Rektora ChAT oraz Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, a także nagrody internautów za „Najlepszą książkę na lato 2015”.