dr Krzysztof Mikołajewski
dr Krzysztof Mikołajewski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wykładowca akademicki z kilkuletnim stażem. Doświadczenie zdobywał jako pracownik Instytutu Stefana Starzyńskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego. Prowadził nadzór nad polityką kulturalną i społeczną oraz organizował wydarzenia artystyczno-edukacyjne. Obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Wolskiego Centrum Kultury. Wiedzę poszerzał podczas udziału w licznych kursach i szkoleniach.