dr Tomasz Wróblewski
dr Tomasz Wróblewski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. Absolwent Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Wykładowca akademicki z ponaddziesięcioletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako ekspert pionu kryminalnego Centralnego Biura Śledczego Policji, szef Sekcji Kryminalnej Sił Zbrojnych RP oraz wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku i Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Aktywny uczestnik licznych kursów i szkoleń, przede wszystkim z zakresu ochrony informacji niejawnych.