dr Kamil Lorek
dr Kamil Lorek

Doktor nauk społecznych w dyscpyplinie nauki socjologiczne, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. 

Wykładowca akademicki przedmiotów prawniczych. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako aplikant radcowski oraz radca prawny. Prelegent licznych konferencji naukowych, uczestnik szkoleń, autor publikacji naukowych.