dr Małgorzata Pundyk-Glet
dr Małgorzata Pundyk-Glet

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

Prowadząca szkolenia z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, postępowania administracyjnego czy cywilistyki, autorka publikacji prawnych. Właścicielka kancelarii porad prawnych.