dr Jacek Juszkiewicz
dr Jacek Juszkiewicz

Ekspert kryminalistyki, kryminologii oraz bezpieczeństwa. Ukończył studia z zakresu administracji, studia oficerskie w specjalności kryminalnej, studia magisterskie z zakresu kulturoznawstwa oraz doktoranckie z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. 

Biegły sądowy z zakresu kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów oraz traseologii przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (członek zespołu motywującego ds. leczenia odwykowego, członek grup roboczych prowadzących procedurę tzw. "Niebieskiej karty"). Członek Komisji ds. Społecznych i Bezpieczeństwa przy Radzie Miasta Suwałki. W latach 1990-1993 pełnił służbę w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Rejonowej Policji w Suwałkach, a w latach 1993-2007 był ekspertem Wojewódzkiego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Suwałkach i w Białymstoku (pracownia badań audiowizualnych, pracownia traseologii oraz pracownia badań dokumentów). Publikował w "Problemach Kryminalistyki" i w "Problemach Współczesnej Kryminalistyki". Uczestniczył w licznych sympozjach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jego zainteresowania naukowe obejmują obszar kryminalistyki, kryminologii, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa UE, zarządzania bezpieczeństwem, administracji samorządowej, profilaktyki uzależnień, antropologii kultury i literaturoznawstwa.