mgr Tomasz Gralak
mgr Tomasz Gralak

Magister międzynarodowego zarządzania w biznesie. Specjalista w zakresie nowoczesnej wiedzy biznesowej dotyczącej przywództwa, efektywnego wprowadzania zmian, psychologii w biznesie oraz strategii marketingowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Biznesu (Coventry University). Dodatkowo ukończył liczne kursy i szkolenia, w tym kurs trenera personalnego Polskiej Akademii Sportu oraz szkolenia z dziedziny efektywnego zarządzania różnymi rodzajami osobowości w miejscu pracy, nowoczesnych i efektywnych form rekrutacji oraz efektywnego przywództwa.

Wykładowca akademicki i doświadczony nauczyciel. Kreator programów szkoleniowych. Autor książek i publikacji naukowych. Aktywny trener i szkoleniowiec w obszarze umiejętności miękkich, technik sprzedaży, technik negocjacyjnych, psychologii w biznesie, komunikacji, zarządzania stresem oraz komunikacji alternatywnej.