dr Adam Pawlak
dr Adam Pawlak

Doktor nauk medycznych w zakresie medycyny – psychiatrii. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. 

Wykładowca akademicki z dwunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ w Tychach, na Oddziale Psychiatrii i Psychosomatyki ZOZ w Oświęcimiu, jak również w I Katedrze i Klinice Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Adiunkt w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Autor licznych publikacji naukowych, aktywny uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Konsultant projektów naukowo-badawczych, opiekun Koła Naukowego Psychologii Stosowanej w Katedrze Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, członek Komisji ds. nowych efektów kształcenia w Instytucie Nauk o Zdrowiu i Żywieniu Politechniki Częstochowskiej. Posiadacz uprawnień uprawnień psychologa klinicznego uzyskanych w Ministerstwie Zdrowia i Dzieci w Irlandii.