dr Anna Falkowska
dr Anna Falkowska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu poradnictwa zawodowego otwartego na kształtowanie świadomości ekologicznej. Doktor nauk pedagogicznych w specjalności edukacji ekologicznej.

Prowadząca zajęć na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Właścicielka projektu Powietrze Życia. Swoją wiedzę rozwija poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach.