mgr Damian Staniszewski
mgr Damian Staniszewski

Doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Pracownik ds. koordynacji działań partnerskich i informacji oraz kluczowy doradca biznesowy w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, konsultant regionalny Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, specjalista ds. zamówień publicznych oraz jako doradca prawny. Doradca/trener z zakresu roli OWES w kreowaniu rozwoju POES i PS oraz aspektów prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, prowadzący szkoleń m.in. z zakresu pozyskiwania środków na działalność w obszarze ekonomii społecznej, stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych czy dialogu społecznego. Członek Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Autor publikacji naukowych z zakresu władzy rodzicielskiej, readaptacji skazanych oraz działalności w spółdzielniach socjalnych.