dr Jarosław Bugajski
dr Jarosław Bugajski

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubeskiego Jana Pawła II. 

Nauczyciel i wykładowca akademicki z dwudziestoletnim stażem, profesor Uczelni WSB z siedzibą w Poznaniu. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Uczestnik licznych projektów badawczych, autor licznych publikacji naukowych, aktywny uczestnik oraz współorganizator konferencji.