dr Konrad Polewski
dr Konrad Polewski

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako praktykant i aplikant radcowski. Po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu został wpisany na listę radców prawnych. Obecnie prowadzi własną działalność – Kancelarię Radcy Prawnego Konrad Polewski. Posiada bogate doświadczenie w analizowaniu, sporządzaniu oraz negocjowaniu umów, a także jako in-house lawyer. Bierze czynny udział w konferencjach, autor publikacji naukowych.