prof. dr hab. Edyta Hadrowicz
prof. dr hab. Edyta Hadrowicz

Profesor doktor habilitowana nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Radczyni prawna, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2013-2015 pracowała jako ekspertka prawa stowarzyszeniowego, reprezentując Kancelarię Prezydenta RP w pracach legislacyjnych nad zmianą ustawy Prawo o stowarzyszeniach (w szczególności w pracach podkomisji, komisji sejmowych i senackich) oraz współtworząc prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz innych ustaw (druk nr 3019). W latach 2013-2019 oraz 2015-2019 współpracowała z Sejmem RP i Senatem RP w zakresie prac legislacyjnych. Uczestniczka licznych zespołów eksperckich i naukowo-badawczych, autorka ponad 140 prac naukowych, w tym monografii, komentarzy, opracowań książkowych, studiów zawartych w opracowaniach zbiorowych, artykułów, rozpraw, opinii prawnych, ekspertyz, glos oraz recenzji.