dr Krzysztof Nawrocki
dr Krzysztof Nawrocki

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Radca prawny, właściciel kancelarii prawnej. Członek Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia. Organizator prelekcji w łódzkich placówkach oświatowych, autor licznych publikacji naukowych, uczestnik konferencji i szkoleń.