dr Maciej Kijowski
dr Maciej Kijowski

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Wydziału Nauk Społeczno-Politycznych Akademii Nauk Społecznych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie.

Wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał w między innymi w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedrze Administracji Publicznej Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach (od 2010 r. w Rzeszowie), Katedrze Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Komparatystyki Prawniczej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu oraz Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Rzeszowie. Pełnił funkcję sekretarza XLIII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Odznaczony medalem 70-lecia Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, medalem pamiątkowym z okazji jubileuszu 10-lecia Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, a także brązową odznaką turystyczną miłośnika latarń morskich BLIZA.