dr Adam Banaszkiewicz
dr Adam Banaszkiewicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce oraz doktor nauk prawnych. Specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych oraz ekspert prawa administracyjnego. 

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Radca prawny oraz prawnik z ukończoną aplikacją sądową. Były adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie starszy adiunkt w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Laureat olimpiad historycznych i wiedzy o języku polskim na szczeblu regionalnym.