dr Michał Kołodziejczyk
dr Michał Kołodziejczyk

Doktorant na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych, absolwent studiów podyplomowych: analityk gry sportowej. Magister wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej ze specjalizacją dodatkową: zarządzanie w sporcie i rekreacji.

Dydaktyk, pedagog i wychowawca. Specjalista przygotowania motorycznego, nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki nożnej. Planuje i przeprowadza treningi sportowe oraz rehabilitacyjne dzieci, młodzieży oraz seniorów o różnych poziomach zaawansowania. Organizuje i prowadzi również warsztaty oraz wykłady z fizjologii wysiłku, metodyki treningu sportowego, metod regeneracji sportowej, a także sposobów kontroli obciążeń treningowych.

Posiada liczne uprawnienia trenersko-instruktorskie, w tym trenera piłki nożnej UEFA B, młodszego ratownika WOPR oraz instruktora pływania. Brał aktywny udział w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wielokrotny stypendysta, otrzymał m.in. stypendium ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe.