prof. dr hab. Anna Pacześniak
prof. dr hab. Anna Pacześniak

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, absolwentka Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kierowniczka Zakładu Europejskich Procesów Politycznych Katedry Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadząca zajęcia na Uniwersytecie Dzieci we Wrocławiu. W latach 2011-2018 wykładała w Instytucie Studiów Europejskich Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. Stała doradczyni Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zasiada w Scientific Council w Foundation for European Progressive Studies w Brukseli. Realizatorka grantów Narodowego Centrum Nauki, autorka niemal 150 publikacji naukowych.