mgr Adrian Szmajdziński
mgr Adrian Szmajdziński

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Szkołę Przywództwa Instytutu Wolności oraz podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Wykładowca akademicki z blisko dziesięcioletnim stażem, starszy specjalista w Departamencie Spółek Publicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako prawnik oraz doradca ds. obowiązków informacyjnych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych z zakresu prawa i administracji.