dr Ewelina Konieczna
dr Ewelina Konieczna

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego.

Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz komisji rewizyjnej opolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Autorka licznych prac naukowych, aktywna uczestniczka konferencji oraz staży. Prowadzi badania naukowe w obszarach funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz wsparcia osób zagrożonych zjawiskiem ekskluzji społecznej ze względu na posiadaną dysfunkcji, doświadczania niepełnosprawności jako zbioru doznań, wiedzy i umiejętności nagromadzonych w trakcie trwania całego życia, wyrażonego za pomocą osobistej narracji, poczucia podmiotowości matek dzieci niepełnosprawnych i kobiet z niepełnosprawnością w kontekście pełnionych ról społecznych, postrzegania siebie i biegu swojego życia oraz osobistego zaangażowania w tworzenie aktywnej biografii, zagadnień związanych z poradnictwem - w szczególności z poradnictwem biograficznym jako metody wzmacniania posiadanych zasobów osobistych, w celu kreowania aktywnej postawy wobec życia.