prof. dr hab. Robert Geisler
prof. dr hab. Robert Geisler

Doktor habilitowany w zakresie socjologii oraz absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim. 

Wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Profesor wizytujący w European New School for Digital Studies, na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ewaluator w projekcie USAL4Excellence w ramach programu Horyzont Europa 2021-2027 na Uniwersytecie w Salamance. Kierownik Katedry Zarządzania i Polityk Publicznych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Uniwersytecie Opolskim, pracownik naukowy jednej z berlińskich uczelni. Konsultant ds. metodologii badań społecznych, członek międzynarodowych instytucji działających w zakresie kultury i edukacji. Autor wykładów, uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych, autor licznych prac naukowych.