dr Rafał Miętkiewicz
dr Rafał Miętkiewicz

Doktor nauk społecznych oraz nauk o bezpieczeństwie. Absolwent Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 

Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Doświadczone zawodowe zdobywał między innymi jako Dowódca Działu Okrętowego Rakietowo-Artyleryjskiego oraz Broni Podwodnej na okręcie 630 w składzie 13. Dywizjonu Trałowców 9. FOW. Wyznaczony na dowódcę okrętu. Swoje doświadczenie pogłębiał w licznych konferencjach naukowych. Autor oraz współautor wielu artykułów, analiz oraz raportów w czasopismach wysoko punktowanych.