dr Michał Wagner
dr Michał Wagner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów z dziedziny socjologii stosowanej i antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Doświadczenie zdobywał podczas praktyk nauczycielskich w wielu instytucjach edukacyjnych. Pracownik badawczo-naukowy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Auto licznych publikacji.