dr Monika Turek
dr Monika Turek

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako Podinspektorka ds. pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych w Urzędzie Gminy Korzenna, Gminna Koordynatorka Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, Przewodnicząca Rady Decyzyjnej LGD Korzenna oraz kierowniczka licznych projektów. Do 2016 roku pracowała jako specjalistka ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w LGD „Korona Sądecka”, gdzie obecnie sprawuje funkcję dyrektorki. Prezeska Federacji LGD Małopolska, członkini Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Prowadząca i aktywna uczestniczka szkoleń oraz konferencji naukowych. Autorka licznych publikacji naukowych.