dr Katarzyna Król
dr Katarzyna Król

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wykładowczyni akademicka z kilkuletnim stażem. Kierownik Zakładu Pedagogiki, Zastępca Dyrektora Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako trenerka kursu „Warsztaty metodą projektu” w ramach projektu „Uczelnia 2.0”, trenerka Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, prowadząca szkoleń stacjonarnych oraz webinarów dla nauczycieli i kuratorów społecznych. Autorka licznych publikacji i aktywna uczestniczka konferencji naukowych. Opiekunka Koła Naukowego Kreatywnych Pedagogów, członkini Komitetu Redakcyjnego Rocznika „Edukacja. Terapia. Opieka”, uczestniczka szkoleń i kursów dla nauczycieli.