dr Monika Wasilewska
dr Monika Wasilewska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Psychoterapeutka z wieloletnim stażem zawodowym. Prowadząca zajęć akademickich z zakresu psychologii rozwojowej człowieka w biegu życia, metodologii badań psychologicznych dzieci i młodzieży oraz wykładów i warsztatów z systemowej terapii rodzin. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół wybranych zagadnień psychologii rozwojowej oraz klinicznej. Autorka licznych publikacji naukowych oraz wydawnictw zwartych.