dr Agata Jakieła
dr Agata Jakieła

Doktor prawa, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku (Słowacja). Ukończyła studia magisterskie na kierunkach Prawo, Socjologia oraz Pedagogika w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie w trakcie studiów magisterskich z zakresu prawa kanonicznego na Uniwesytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Wykładowczyni akademicka z ponaddziesięcioletnim stażem, adwokat. Od 2017 roku sprawuje funkcję Mediatora Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Autorka monografii naukowej oraz licznych artykułów naukowych. Aktywna uczestniczka konferencji naukowych na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim, a także projektów badawczych.