dr Marcin Czechowski
dr Marcin Czechowski

Doktor nauk prawnych w specjalności prawo pracy i prawo socjalne. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo stosunków służbowych, prawo pracy, prawo urzędnicze, a także prawo zabezpieczenia społecznego i prawo procesowe. Członek Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego „Cooperante”. Autor monografii oraz licznych artykułów naukowych, glos i recenzji. Aktywny uczestnik konferencji naukowych i debat.