dr Anna Horzela-Miś
dr Anna Horzela-Miś

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Absolwentka Politechniki Śląskiej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na Uniwersytecie Technicznym w Libercu. Pełni funkcję asystentki w Instytucie Zarządzania Politechniki Śląskiej. Od 2017 roku sekretarz redakcji Kwartalnika Naukowego "Organizacja i Zarządzanie”. Członkini zwyczajna Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Autorka kilkunastu artykułów w czasopismach naukowych i monografiach, uczestniczka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Kierowniczka projektów w ramach Grantu Młodego Naukowca na Politechnice Śląskiej.