dr Anna Trzcińska
dr Anna Trzcińska

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozogii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Centre for Social Studies Univeristy of Lancaster oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczycielka i wykładowczyni filozofii. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują filozofię polityczną, dwudziestowieczną krytykę kultury, współczesne teorie podmiotu, fenomenologię i egzystencjalizm, filozofię niemiecką, historię idei, pedagogikę, teorie umysłu oraz polityczne konsekwencje filozofii. Autorka licznych publikacji naukowych oraz artykułów m.in. o tematyce parentingowo-ekologicznej. Swoje umiejętności rozwija na licznych kursach i szkoleniach.