dr Roman Pawłowski
dr Roman Pawłowski

Absolwent studiów doktoranckich z zakresu teleinformatycznych systemów zarządzania. Absolwent Akademii Obrony Narodowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako dowódca klucza uzbrojenia w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu, oficer sekcji techniki lotniczej, specjalista w Oddziale Techniki Lotniczej Szefostwa Wojsk Lotniczych, starszy specjalista w Zespole Asystenta Szefa SG WP ds. Sił Powietrznych, a także jako starszy inspektor kontroli wojskowej w Zespole Bezpieczeństwa Lotów Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej. Brał udział w pracach Sejmu RP nad ustawą Prawo Lotnicze oraz w tworzeniu Systemu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Uczestnik licznych kursów i szkoleń, w tym dotyczących bezpieczeństwa lotów oraz metodyki kontroli.