mgr Karol Lange
mgr Karol Lange

Absolwentem kierunków Prawo oraz Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, słuchacz seminarium  doktorskiego Akademii Humanitas.  

Zainteresowania naukowe skupia na prawie administracyjnym, zarówno w wymiarze materialnym, jak i procesowym, a także na regulacji i  organizacji rynku kolejowego oraz prawie przewozowym. W toku seminarium doktorskiego prowadzi działalność w zakresie prawnoadministracyjnych podstaw organizacji regionalnego kolejowego transportu publicznego w ujęciu porównawczym z innymi państwami  Unii  Europejskiej. Autor artykułu komentującego wyrok TSUE w zakresie ustalenia momentu i formy zawarcia umowy przewozu osób.