dr Szymon Sikorski
dr Szymon Sikorski

Doktor inżynier, absolwent studiów doktoranckich i magisterskich na Politechnice Śląskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Posiada wieloletni staż pracy jako wykładowca akademicki oraz prowadzący zajęć dydaktycznych z przedmiotów technicznych, a także dotyczących zastosowania inżynierii odwrotnej w medycynie oraz inżynierii biomedycznej. Propagator wiedzy z zakresu zastosowania programu SolidWorks w rozwiązaniach medycznych. Zdobył doświadczenie zawodowe zarówno w przemyśle technologicznym, w dziedzinie inżynierii precyzyjnej, przemyśle samochodowym i kolejowym, jak również w sektorze zarządzania nieruchomościami.