dr Kamil Czaplicki
dr Kamil Czaplicki

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Doświadczenie zdobywał jako wiceprezes jednej z firm medycznych, członek zarządu ds. zabezpieczenia dokumentów sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiedzę poszerzał poprzez udział w licznych projektach badawczych. Autor wielu publikacji naukowych.