mgr Krzysztof Zaniewski
mgr Krzysztof Zaniewski

Absolwent Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademii Humanistyczno-Społecznej im. Wincentego Pola w Lublinie. Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii oraz szkolnej edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, a także studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży oraz oligofrenopedagogiki.

Doświadczeei zawodowe zdobywał jako nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętne, a także jako nauczyciel-socjoterapeuta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie. Od 2021 roku pracuje na stanowisku nauczyciela-arteterapeuty oraz pełni obowiązki psychologa szkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie.