dr Piotr Pięta
dr Piotr Pięta

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, absolwent Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie oraz Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nauczyciel akademicki z kilkuletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi jako redaktor techniczny w zespole redakcyjnym czasopisma naukowego „Torun International Studies”, podinspektor w Referacie Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta Płocka, dziennikarz w gazecie infoPlockTV, a także wykładowca z zakresu politologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, autor publikacji naukowych.