dr Jarosław Dolny
dr Jarosław Dolny

Doktor nauk prawnych, autor wyróżnionej pracy doktorskiej pt. "Konstytucyjne prawo do składania skarg i wniosków i jego realizacja w ustawodawstwie zwykłym".

Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (administracji samorządowej i rządowej) oraz praktyk stosowania prawa w kancelarii prawnej, aktualnie pracownik samorządowy (kierownik działu) w miejskiej jednostce organizacyjnej, doświadczony szkoleniowiec oraz autor wielu publikacji naukowych. W kręgu jego zainteresowań prawnych znajduje się prawo konstytucyjne, postępowanie administracyjne oraz prawo administracyjne ustrojowe i materialne, w szczególności prawo wodne oraz zagadnienia obronności (prawo wojskowe).