dr Michał Hyra
dr Michał Hyra

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Politologia na Akademii im. Jana Długosza.

Wykładowca akademicki z kilkuletnim stażem. Zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując jako dziennikarz i publicysta m.in. w periodyku o tematyce stosunków międzynarodowych.