dr Zbigniew Mendel
dr Zbigniew Mendel

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Prezes i właściciel firmy Mendel Company, konsultant i doradca strategiczny przedsiębiorstw. Trener biznesu, od ponad piętnastu lat zatrudniany na kluczowych stanowiskach zarówno w przedsiębiorstwach polskich, jak i zagranicznych. Autor publikacji naukowych na temat zarządzania.